Stacks Image 152
Stacks Image 157
Stacks Image 160

Velkommen til
Tanholt Rideskole

Tanholt er en privatejet rideskole, som har til huse på Tanholtgård, en slægtsgård, som nu drives af 3. generation. Der har været rideskole siden 1972.

Rideskolen har mange års erfaring med ridning for handicppede og ridefysioterapi. Stedet er godkendt som handicapcenter af lægelig instans og medlem af foreningen af godkendte handicapcentre www.fgh.dk.

Godkendelsen er rytterens garanti for at stedet og faciliteterne er velegnet til ridning for handicappede, og for at personalet har den nødvendige uddannelse.

Medlemskab af DRF og DHIF giver rytterne mulighed for stævnedeltagelse i andre klubber under DRF. 

Tanholt Rideklub

Stacks Image 190

Tanholt Rideskole er medlem af Dansk Rideforbund - DRF

Tanholtvej 39, 6000 Kolding · Tlf. 40 16 08 99 · Mobil 23 35 70 10

Logon